Fastighetsavdelningen

Vi är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark. På uppdrag anskaffar vi och förvaltar sociala boenden.

Avdelningschef

Avdelningschef är Sara von Liewen.

Enheter

Enheten för fastighetsägande och värdering

Vi ansvarar för stadens juridiska markägande.

Markavtalsenheten

Vi upplåter mark och vissa byggnader.

Enheten för förvaltning, mark och byggnader

Vi förvaltar stadens markreserv och vissa byggnader.

Lägenhetsenheten
- Kontraktsektionen
- Tillsynssektionen

Vi anskaffar och förvaltar sociala boenden.

Vill du hyra ut bostad till Malmö stad? Läs mer här.

 

 

Senast ändrad: 2019-05-29 09:35