Berga förskola

Berga förskola

Berga förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan är indelad i yngre barn och äldre barn, fördelade på lilla och stora Galaxen samt lilla och stora Stjärnan. Vi har även Upptäckarna med sin utepedagogiska inriktning för äldre barn.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. På förskolan arbetar vi med utvecklingsområdena hållbar utveckling och projekt vatten samt alla barns rätt till stöd. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2020 är 24 augusti och 25 november. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Stora Galaxen 0709-14 52 32
Lilla Galaxen 0709-14 57 89 
Stora Stjärnan 0709-14 46 88
Lilla Stjärnan 0709-14 53 53
Uteavdelning upptäckarna
0709-70 34 45
Köket 0766-45 40 54

Senast ändrad: 2020-07-14 14:08