Floda förskola

Floda förskola

Floda förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan har fyra åldersindelade grupper. Vi välkomnar barn mellan 1-3 år till Krokodilen och Delfinen och barn i åldrarna 3-5 till Sjöhästen och Ankaret.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 98/16) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med utvecklingsområdena språklig utveckling, pedagogiska miljöer och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2019 är 28 januari och 20 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Sjöhästen 0709-66 51 79

Ankaret 0709-66 51 69

Delfinen 0709-66 51 34

Krokodilen 0709-66 58 27

Kök 0709- 66 58 76

Senast ändrad: 2018-11-26 14:47