Maryhills förskola

Barn på Maryhills förskola i Fosie.

Maryhills förskola är en förskola med nytänkande arkitektur och en öppen spännande lärmiljö. Förskolan har plats för drygt hundra barn. Här finns många gemensamma utrymmen som torgen, sandrummet, ateljéerna, stora byggen, biblioteket och vattenleksrummet som barnen och pedagogerna turas om att använda. Ute på den stora, fina kuperade gården finns många mötesplatser som utmanar både det lilla och stora barnet.

Barnen på Maryhill är indelade på sex hemvister. På Maracasen, Tamburinen, Fiolen och Harpan är barnen 1-3år. På Gitarren och Trumman är barnen 4-6år.

Maryhills förskola strävar efter att alla barn som lämnar förskolan bär med sig:

  • ett utvecklat, nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • en förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • en glädje och självständighet och en tillit till sin egen förmåga

Är du nyfiken på att besöka Maryhills förskola? Välkommen att boka tid för ett besök, så visar vi gärna er runt.

Viktiga datum

Den 4/9 och 16/11 har vi verksamhetsutvecklingsdagar. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Harpan: 0733-24 24 67

Fiolen: 0733- 24 26 50

Tamburinen: 0766-36 83 76

Maracasen: 0732-02 17 28

Gitarren: 0733- 24 26 73

Trumman: 0733- 24 25 96

Senast ändrad: 2020-05-18 20:17