Oxiegårdens förskola

Välkomna till förskoleområde söder 7 och Oxiegårdens förskola

I förskoleområde S7 ingår Byängens, Nicke Pings, Oxiegårdens, Oxievångs och Tegelmurens förskolor. Förskolorna i område S7 samarbetar genom gemensamma fortbildnings- och utvecklingsinsatser och med återkommande gemensamma aktiviteter för barnen på förskolorna som till exempel Nicke Pingdagen, Svängeloppet, olika teaterföreställningar och konserter. Under sommar- och julledighet slår vi ihop förskolor på en av förskolorna i området och bemannar upp med personal från de olika förskolorna.

I våra förskolor har leken stor betydelse. Både barn- och vuxeninitierad lek tar stor plats under hela dagen. Utbildningen och undervisningen vi erbjuder bygger på barnens lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro.

Vi utgår från varje barns person och individuella förmåga i arbetet med att undervisa, stimulera och bygga en positiv självkänsla som grundar sig i erfarenheten att lyckas och att känna sig värdefull.

Oxiegårdens förskola har fyra avdelningar. En yngre barns sida med två avdelningar och en äldrebarns sida med två avdelningar. Varje sida har en gemensam lekhall som används under dagen till olika innehåll och syften, exempelvis dela upp barngrupperna vid olika undervisnings tillfällen, skapande, rörelse och vila. Vi är ute på gården varje dag i alla väder. Utemiljön bjuder in till en rad olika lekar vid de stora kullarna, i buskarna eller vid lekställningarna och sandlådan. Personalen erbjuder barnen planerad undervisning utomhus med olika form och innehåll exempelvis; vuxeninitierade lekar, naturvetenskap, språk och matematik. Ibland gör vi utflykter utanför förskolan och då utforskar och upplever vi Oxies vackra närmiljö med alla våra sinnen. De äldre barnen har även möjlighet att åka med förskolebussen till naturområden utanför Malmö.

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2020 är 27/2 och 13/5. Dessa dagar är förskolan stängd.

Förskolan tar emot vårdnadshavarna för rundvisning två gånger per termin.24/9 & den 20/11 kl.9.30-10.15
Vid intresse kontakta Annika Olsson eller Sara Rostedt.
Se kontaktuppgifter nedan

Kontakta oss:

Lönneberga: 070-1471126

Junibacken: 070–8907155
Hoppetossa:
070-8907156

Villerkulla: 070-8907158

Förskolans sidor

Senast ändrad: 2020-05-05 08:44