Pilängens förskola

Pilängens förskola

Pilängens förskola ingår i Elinelunds förskoleområde och är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier. Förskolan består av fyra längor och en mittbyggnad där vår uteförskola Björkängen har sina lokaler.

OB-förskolan Nattfjärilen finns i länga två, här är öppet 06:00-22:00 årets alla dagar. Efter ordinarie stängningstid 18:30, bedrivs här en omsorg som kompletterar hemmet.

Vi har två verksamhetsutvecklingsdagar per termin. Dessa brukar huvudsakligen vara förlagda i början av terminerna men undantag kan finnas. Vi meddelar i god tid, senast tremånader i förväg, vilka dagar vi har planerat till detta. Dessa dagar är förskolan stängd.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2020 är 1-2 oktober. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Blomsterängen 0708-30 17 90, 0709-34 11 07

Nattfjärilen 0708-35 81 75

Solen 0701-42 32 28

Solrosen 0733-53 48 22

Stjärnan 0701-42 32 27, 0721-56 21 28

Kök 0733-87 81 23

Senast ändrad: 2020-05-08 10:56