Rönneholms förskola

Rönneholms förskola

På Rönneholms förskola bedriver vi pedagogisk verksamhet med fokus på språk, rörelse, estetisk verksamhet samt matematik/naturkunskap.

Det är i första hand barnens intressen och behov som ger riktningen för vår verksamhet. Barnen ska med lust och glädje komma till förskolan och uppleva trygghet och välbefinnande.

Vi har ett eget kök på Rönneholmsförskola där maten tillagas. Utifrån Malmö stads policy inhandlas ekologiska råvaror.

För barn är den fria leken oerhört viktig. Den utvecklar bland annat den sociala kompetensen, det sociala samspelet, språket och motoriken och är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. Leken är ett bra redskap för att utveckla demokratiskt tänkande, då barnen ges möjlighet att på lika villkor lära sig att vänta på sin tur och att dela med sig. Vi vill ge barnen gott om tid och möjlighet till fri lek. Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra.

Verksamhetsutvecklingsdagar våren 2020:
3 februari och 23 april. Dessa dagar är förskolan stängd.

 

Kontakta oss:


Bron 0733-06 02 29     

Droppen 0733-06 02 32             

Pärlan 0708-52 77 24 
Snäckan
 0768-65 21 55

Skeppet 0733-881868


Köket 0766-10 89 97Senast ändrad: 2020-04-14 12:52