Sadelmakarebyns förskola

Sadelmakarebyns förskola

Sadelmakarebyns förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan har fyra åldersindelade grupper. Lammet och Katten ligger i ena halvan av huset och där välkomnar vi barn i åldrarna 1-3. I den andra delen ligger Kaninen och Fölet, där vi välkomnar barn i åldrarna 3-5.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med estetiska uttrycksformer och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2020 är 9 mars och 11 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.


Kontakta oss:

Kaninen 0708-66 80 93
Fölet 0708-66 80 57
Katten 0766-26 73 40
Lammet 0766- 26 73 43

Senast ändrad: 2020-03-09 13:39