Publicerad 16 juni 2020

16 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Byta förskola

OBS! Ändrade besöks- och telefontider

Mellan 6 juli och 7 augusti är handläggare från placeringsenheten i receptionen måndagar och onsdagar mellan kl. 13-14. Telefontid: måndagar–fredagar mellan kl. 10–12.

I år kommer merparten av erbjudanden om byte mellan förskolor att hanteras efter sommaren, för tillträde senare under hösten 2020.

Olika regler gäller beroende på om du byter mellan kommunala förskolor eller mellan fristående och kommunal verksamhet.

Byte mellan kommunala förskolor

För att ställa dig i överflyttskö mellan kommunala förskolor behöver du lämna in en anmälan för byte av förskola. Det finns ingen speciell blankett till bytesansökan, utan du använder samma blankett eller e-tjänstfunktion som användes första gången du ansökte om plats. Eftersom ditt barn redan har en plats registreras ansökan automatiskt som en överflyttsansökan.

Ange vilka skolor du önskar byta till

På ansökan anger du den eller de förskolor du önskar byta till. Du behöver ange minst en förskola och maximalt kan du ange fem förskolor. Ditt barn står då i  överflyttskö och är endast aktuellt för de förskolor ni har angett i er ansökan. I datumfälten anger du från och med vilket datum du är tillgänglig för byte. Du placeras i kö utifrån det datum din ansökan inkommer till förvaltningen. Du kan göra ändringar i ansökningen utan att detta påverkar ditt ködatum.

Väntetid för ny plats

Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö stad har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats, utan här tillämpas istället kösystem. Väntetiden kan bli olika lång dels beroende på tillgången av lediga platser på de önskade förskolorna men också beroende på kö-plats till respektive förskola. De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti/september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Malmö stad bör du därför se till att göra en bytesansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

Enbart ett (1) erbjudande

Du får endast ett erbjudande per överflyttsanmälan. När du väl har fått ett erbjudande kommer anmälan att stängas oavsett om du tackar ja eller nej till erbjuden plats.  

Säg inte upp din plats

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning för den tidigare platsen.

Byte mellan kommunal till fristående

Om ditt barn byter mellan kommunal förskola till fristående förskola bör du säga upp platsen skriftligen eller via e-tjänst två månader i förväg. Uppsägningen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Inkommer uppsägningen mindre än två månader innan bytet kommer du att debiteras dubbel föräldraavgift.

Du säger upp ditt barns plats via e-tjänst eller blanketten "Uppsägning av plats i förskola och skolbarnomsorg".

Byte från fristående till kommunal

Vill du byta från fristående till kommunal förskola behöver du göra en anmälan till förskoleverksamhet via vår e-tjänst eller blanketten "Ansökan till förskoleverksamhet".

Trots att ditt barn redan har en förskoleplats i en fristående förskola så kommer du få ett garantidatum. Det vill säga att du kommer bli erbjuden en kommunal förskoleplats inom fyra månader, eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden.