Strukturplan MalmöLundregionen

Strukturplanen har tagits fram i en gemensam process med kommunerna i MalmöLundregionen och ska samla de elva kommunernas krafter och idéer i en gemensam framtidsbild som ger stöd i prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering och infrastruktur.

MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne. Tillsammans ska kommunerna verka för att MalmöLundregionen år 2035  är motorn mitt i Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö. MalmöLundregionen har stor potential och goda förutsättningar men det finns utmaningar som måste hanteras gemensamt av kommunerna för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

Strukturplan för MalmöLundregionen är ett verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden och kartor för att gemensamt ta tag i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling.

Strukturplanen ska utgöra ett underlag för  kommunernas översiktliga planering, men även i dialogen med nationella och regionala aktörer. Strukturplanen antogs av MalmöLundregionens styrelse i november 2016 och av kommunstyrelsen i Malmö i mars 2017.


Senast ändrad: 2017-03-28 14:49