Täthet

Syftet med denna rapport är att beskriva aspek­ter av täthet i stadsdelar i Malmö från olika tider. För att ge bättre förutsättningar för väl under­byggda diskussioner kring täthet har jämförbara tal tagits fram för exempelvis exploateringstal, andel bebyggd yta och invånare per hektar.

Täthet (pdf, 24.2 MB)

Senast ändrad: 2019-05-20 16:14