Mötesplatsen Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag.

På grund av den senaste explosionen (4/11) på Norra Grängesbergsgatan, i fastigheten där Aktivitetshuset/SÖM, Uppsökarverksamhet för Vuxna och Bostad Först bedriver sina verksamheter, har vi beslutat av hålla all verksamhet i lokalen stängd tills vidare. En riskbedömning kommer att genomföras och  beroende på utfallet av denna kan nytt beslut i frågan tas. I avvaktan på nytt beslut är Bostad Först tillfälligt placerade i cafélokalen på Lönngården och UVV utgår från Stora Nygatan 55. SÖM verksamheten utgår också ifrån Stora Nygatan 55 och kan nås via 0768-55 28 12.

Aktivitetshuset har dock ingen ersättningslokal och bedriver därför ingen verksamhet i nuläget. Verksamheten för IKEAs räkning bedrivs men inte i samma utsträckning, det går bra att kontakta Mats Nilsson via 0721-92 70 25.

I verksamheten har besökarna tillgång till bland annat gym, datorrum, tv, handarbetsrum, massagestol, bordtennis, darttavla, samt avslappningsrum med ljusterapilampor. Det erbjuds även stöd- och motivationssamtal, social rådgivning och hjälp i kontakt med myndigheter och andra ställen som kan vara hjälp för besökare.

Verksamheten har även ett etablerat samarbete med Ikea. Aktivitetshuset får möbler av Ikea som sedan förmedlas till personer som fått bostad i andra hand via Malmö stad. Aktivitetshuset har också ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet som sträcker sig fram till och med 2018.

Senast ändrad: 2018-11-22 12:21