$left
$middle

Strategi för kustskydd

Havsnivåhöjning orsakad av klimatförändringar påverkar både ny och befintlig bebyggelse och är en stor utmaning som vi tillsammans behöver hitta hållbara och långsiktiga lösningar för. Kustskyddsarbetet ingår som en del av den planerade utvecklingen av staden.