$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Autostradan

Autostradan
  • 1953
  • E22

Motorvägen mellan Malmö och Lund byggdes och ersatte den gamla Lundavägen, den var den första flerfiliga motorvägen i Sverige.

Vid invigningen 1953 var autostradan 11 kilometer lång och 22  meter bred.  Den hade inte mindre än 15 viadukter och dessutom tre broar över vattendrag. 100 000 kubikmeter matjord hade man fraktat bort samt dessutom flyttat fram eller tillbaka 250 000 kubikmeter annan jord. Autostradan krävde ett lager av 125 000 kubikmeter grus varpå man sedan lade 30 000 kubikmeter vägbetong. Broarna krävde för sin del 4 000 kubikmeter brobetong. Vidare cirka 30 kilometer avlopps- och dräneringsledningar, 13 kilometer sidovägar med 30 000 kubikmeter asfaltbeläggningar ...