$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Autostradan

Autostradan
  • 1953
  • E22

Motorvägen mellan Malmö och Lund byggdes och ersatte den gamla Lundavägen som nordligt huvudstråk vid invigningen 1953. Det var den första flerfiliga motorvägen i Sverige.

I en sedan länge pågående samhällsomvandling från den lilla byns kollektiva beslut, mot en allt mer individualistisk medborgare hade turen till slut kommit till resandet. Att åka i sin egna bil på en fyrfilig motorväg – eller autostrada som den först byggda sträckan mellan Malmö och Lund kallades för – var mer individualistiskt än man tidigare skådat! Inga tidtabeller, ingen trängsel – och strängt taget inga tider alls; man bestämde själv när man gav sig iväg och kom fram.

sv