$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Nobelvägen

Nobelvägen

Nobelvägen med Vattentornet

  • 1900-tal
  • Nobelvägen

I turistbroschyrer eller reportage om det nya, trendiga Malmö nämns knappast Nobelvägen. Ändå är gatan en av stadens pulsådror. Med början vid norra infarten delar den Malmö i en västlig och en östlig halva innan den mynnar söderut i Trelleborgsvägen. Före ringvägarnas tid var gatan en viktig genomfartsled, skyltad som E6.

Ursprungligen hade Nobelvägen en cykelbana i mitten, kantad av dubbla trädrader. I slutet av 1950-talet togs cykelbanan och träden bort för att ge plats åt den ökande biltrafiken. Nobelvägen blev en av Malmös mest trafikerade och samtidigt mest luftförorenade gator. Hösten 2009 påbörjades bygget av en ny cykelbana längs Nobelvägen.
 

sv