$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan 1940-tal. Foto Otto Ohm. Ur Malmö museers samlingar

  • Södra Förstadsgatan
  • 1850-tal

Vill man skildra Malmös tillblivelse ligger det nära till hands att börja på den långa Södra Förstadsgatan, leden som i tidig medeltid förband de två små byar som historikerna kallar övre och nedre Malmö.

Övre låg vid Pildammarna, nedre vid kusten. Man får tänka sig att bönder och jägare kom dragandes längs leden på sina kärror lastade med hudar, kött och spannmål. Varorna ville man byta mot fiskarbefolkningens silver, den glänsande sillen som landades i fiskeläget. Där landsvägen korsade kustvägen — nuvarande Adelgatan — uppstod en marknadsplats, senare skulle den flytta till Stortorget. Nu framträder en ny klass, köpmännen. Man bygger stenhus och kyrka. St. Petri beräknas vara anlagd omkring år 1300.