Stängt för allmänheten

Mot bakgrund av den fortsatt höga spridningen av covid-19 är Oxeivångsbadet stängt för allmänheten.

Beslutet förlängs och gäller tills vidare – med möjlighet att successivt börja öppna upp om läget förändras till det bättre. Skolsim, simskoleverksamhet samt föreningsverksamhet är igång i den omfattning som restriktionerna i Pandemilagen tillåter.

Mer information

Säkerhet och service

Badområdet övervakas alltid av professionella badvärdar, både från receptionen och inne vid bassängerna. Omklädningsrum, duschrum och gym tittas till med jämna mellanrum och olyckor registreras för förebyggande säkerhetsarbete.

Utrustning på badet

  • Hjärtstartare finns i receptionen.
  • Brandlarm finns. Vid utrymningslarm, följ personalens instruktioner.
  • Utrymningsplan finns entrén och i källaren nedanför trappan.

Personalen är utbildad

  • Varje år genomförs utbildning i livräddning, hjärt- och lungräddning samt akut medicinskt omhändertagande.
  • All personal har genomgått grundläggande brandutbildning.