$left
$middle

Sommarstängt 1 juli–14 augusti

1 juli – 14 augusti håller Oxievångsbadet stängt för sommaruppehåll. Välkommen tillbaka 15 augusti!

Säkerhet och service

Badområdet övervakas alltid av professionella badvärdar, både från receptionen och inne vid bassängerna. Omklädningsrum, duschrum och gym tittas till med jämna mellanrum och olyckor registreras för förebyggande säkerhetsarbete.

Utrustning på badet

  • Hjärtstartare finns i receptionen.
  • Brandlarm finns. Vid utrymningslarm, följ personalens instruktioner.
  • Utrymningsplan finns entrén och i källaren nedanför trappan.

Personalen är utbildad

  • Varje år genomförs utbildning i livräddning, hjärt- och lungräddning samt akut medicinskt omhändertagande.
  • All personal har genomgått grundläggande brandutbildning.