$left
$middle

Villkor och kundavtal

Frysning av bad- och träningskort

Om du vill frysa ditt bad- eller träningskort måste du visa upp läkarintyg för långvarig (minst en månad) sjukdom eller skada, graviditet, militärtjänstgöring eller liknande.

Ändring av kunduppgifter

Om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress ska du meddela Oxievångsbadet. Om du har autogiro för ditt badkort och byter bank eller kontonummer ska du meddela detta via din bank.

Ägodelar och olycksfall

Oxievångsbadet ansvarar inte för dina ägodelar om du blir bestulen, tappar bort saker eller skador uppstår på dina tillhörigheter. Badet ansvarar inte heller för om du får en skada på grund av olycksfall eller på grund av en annan besökares agerande eller brist på agerande.

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är tillräckligt bra för att du utan risk ska kunna delta i badets utbud och aktiviteter.

Regler och föreskrifter

Du ansvarar för att du följer Oxievångsbadets villkor, regler och föreskrifter som finns på den här sidan eller som badets personal muntligen meddelar på plats. Du ska alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller personal. Grova eller upprepade brott mot reglerna kan göra att du blir avstängd under en viss tid eller att ditt badkort sägs upp.

Uteslutning av kund

Oxievångsbadet kan utan att ange skäl omgående säga upp ditt avtal. I så fall återbetalas allt som du har betalat för men inte utnyttjat. Vid väsentliga brott mot avtal, regler och föreskrifter, exempelvis vid utlåning av badkort till annan person blir du dock uppsagd direkt utan att pengarna återbetalas.

Om en person begår brott i anslutning till badanläggningen eller på annat sätt trakasserar personer på badanläggningen kan Oxievångsbadet ansöka hos åklagare om tillträdesförbud för personen, enligt Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

Förändringar av öppettider och utbud

Oxievångsbadet kan genomföra mindre ändringar av badets öppettider och tillfälligt ändra tiderna vid arrangemang på badet. Detta meddelas på webben och på plats på badet. Oxievångsbadet kan också ändra utbud och utrustning utan att kunden kompenseras.

Personuppgifter

När du köper ett personligt rabattkort, halvårskort eller helårskort på Oxievångsbadet måste dina personuppgifter registreras. Fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Minimiålder kundavtal

Du måste vara minst 16 år för att teckna kundavtal. Om du inte är 16 år behöver du ta med dig målsman.

sv