$left
$middle

Vattenkvalitet och miljö

Det är av största vikt att kunna presentera ett rent bad och ett bra badvatten för våra gäster. Vår nya vattenreningsanläggning gör att vi kan erbjuda en lägre dos av klor i vattnet. Detta leder till mindre irritation för ögon och hud och mindre klorlukt på badet.

Rent och varmt vatten

Badtemperaturen i stora bassängen är 29 grader och i de övriga bassängerna är det 32 grader. Det viktigaste i en badanläggning är bra kvalitet på badvattnet och vattenreningen sker med natriumhypoklorit, klor. Kloret tillverkas på Oxievångsbadet genom elektrolys mellan salt och svavelsyra. Att tillverka kloret på plats ger en bättre och säkrare arbetsmiljö för personalen som sköter vattenreningen. Badet har två anställda som sköter vattenreningen och den övriga teknik som krävs för att hålla badet igång.

Vattenreningsprocessen

På Hylliebadet har varje bassäng ett eget vattenreningssystem. Det vatten som tappas från bassängen går igenom ett förfilter som rensar bort merparten av föroreningarna innan vattnet passerar ett sandfilter för rening av de finare partiklarna. Därefter sker ytterligare vattenrening genom att vattnet utsätts för UV-ljus och att vattnet passerar en THM stripper. THM stripperns funktion är att slå sönder de föroreningar som finns i vattnet. I badvattnet tillsätts sen klor och därefter transporteras det tillbaks till bassängen. En viss del av badvattnet ersätts hela tiden med nytt vatten, men i huvudsak är det samma vatten som cirkulerar runt.

Hygienen är viktig

Även du som besökare kan medverka till bra kvalitet på badvattnet. Ju smutsigare vattnet är, desto mer klor måste tillsättas. När kloret reagerar med svett och smuts från vår kropp eller från felaktiga badkläder såsom kalsonger bildas en förorening som heter trikloramin. Det är trikloramin som ger en klorlukt på din kropp och i badanläggningen. En badanläggning med bra badkvalitet ska inte lukta klor. Oftast tror man att det är tvärt om, att klorlukt indikerar ett rent badhus. För att du skall slippa klorlukt på din kropp är det viktigt att du tvättar dig noga innan bad.

Vattnet provtas kontinuerligt och analyseras på ett laboratorium. Detta för att garantera att vi har ett bra vattenreningssystem på Oxievångsbadet.

Välkommen till ett rent bad!

sv