$left
$middle

Riktlinjer för Malmö stads evenemangskalender

Malmö stad erbjuder alla som arrangerar publika evenemang i Malmö möjligheten att synas i Malmö stads evenemangskalender.

För publicerade evenemang gäller:

I Malmö stads evenemangskalender är det inte tillåtet att lägga in evenemang som kränker grupp/person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ej heller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet och tas bort.

Vilken typ av evenemang får läggas in

Evenemang och utställningar i Malmö som är öppna för allmänheten till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föredrag, mässor, festivaler och större sportevenemang.  

Vilken typ av evenemang och aktiviteter som inte ska läggas in

 • Branschevent och kongresser.
 • Kurser
 • Workshops som riktar sig till specifik bransch.
 • Evenemang som endast vänder sig till medlemmar.
 • Evenemang med religiös eller esoterisk karaktär tex. gudstjänster, väckelsemöte, religiösa träffar.
 • Politiska arrangemang till exempel demonstrationer, propaganda för enskilda politiska partier/andra politiska rörelser.
 • Företagsjippon, firmafester och dylikt.
 • Kommunalt arrangerade informations- eller serviceträffar som till exempel rullatorservice, information på äldreboenden och dylikt.
 • Butiksevent.
 • Träningsmatcher, motionsidrott och dylikt räknas inte som evenemang.
 • Fritidsaktiviteter som bowling, kanotpaddling, boule och liknande.
 • Mindre loppis- och garageförsäljningar.
 • Ordinarie filmutbud på biografer.

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Malmö stad tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.  

sv