$left
$middle

Almåsas druvodling

Druvodlingen, som startade 2011, ligger i utkanten av Almåsa koloniområde i sluttningen ned mot vattendraget Sege å. Odlingen är ekologisk, endast bekämpningsmedel godkänt av Naturvårdsverket är tillåtet.

Almåsa druvodling

Druvodlingen är 1413 kvm stor och består av 26 rader med 16, 15 eller 12 druvrankor. En rad druvor är 1,5 meter bred och sträcker sig från stängsel till stängsel. Sammanlagt finns 377 rankor av 4 olika sorter: blå druvorna Rondo och Regent, gröna druvorna Solaris och Phoenix.

På odlingsområdet, som är låst och inhägnat, finns förråd, toalett, kompostlåda och indraget vatten. Inom området finns även en bod som är tillgänglig för alla kolonister där du kan förvara egna verktyg.

Du får grilla på avsedd plats inom området.

Köa för fler rader

Raderna är utrustade med stolpar och spaljé av stålvajer och hyrs radvis, dock max 2 rader/kolonist. När avtal tecknats nollställs köpoängen och det finns då möjlighet att köa för ytterligare en rad. Kösystemet till odlingen är samma som för vanliga odlingslotter.

Kontakta oss

sv