$left
$middle

Anmäl skadegörelse och stölder

För att på bästa sätt kunna arbeta med att förbättra trygghet och säkerhet på Malmö stads odlingsområden vill vi gärna få kännedom om oönskade händelser som inträffar.

Tänk på att den här anmälan inte ersätter en anmälan till polisen eller ditt försäkringsbolag.