$left
$middle

Vintrie odlingslottsområde

Vintrie odlingslottsområde anlades år 2012. Här finns 39 aktiva odlingslotter av varierande storlek, från 50 till 100 kvm.

Vintrie odlingslotter

Eftersom det finns en strävan att minska byggnation på odlingslotter inom villaområden får inga vindskydd uppföras.

Odlingsområdet är inhägnat med stängsel. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten. Kolonisterna har tillgång till vatten och container. Toalett finns på området.

Kontakta oss

sv