Hyllierankan

Hyllierankan

Hyllierankans odlingsområdet ligger i Hyllie, med infart från Badhusgatan. Området är anlagt i två etapper – den första stod klar inför sommaren 2014 och etapp två färdigställdes våren 2015. Inom odlingsområdet finns totalt 145 odlingslotter.

På Hyllierankan erbjuds odlingslotter med många olika former och storlekar. Lotterna varierar i storlek från cirka 20-175 kvm. Odlingslotterna är inom sina respektive ”delområden” avskiljda med kastanjestaket.

Hyllierankans odlingsområde har ersatt det som tidigare hette Kroksbäcks odlingsområde och ligger intill det nya badhuset och den kommande parken på Hyllie. På odlingslotterna är det inte tillåtet med någon form av byggnation. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten.

I området finns tillgång till allmän WC, vatten, underjordiska sopanläggningar samt ett par parkeringsplatser, men det går även bra att som kolonist parkera vid badhuset.

Skånetrafiken kör till Hyllierankan, du kan bland annat ta buss nr 6.

Karta Hyllierankans odlingsområde (pdf, 425.7 kB)

Byggregler (pdf, 396.7 kB)

Senast ändrad: 2019-12-04 18:53