Lindeborg

Lindeborg

Lindeborgs odlingsområde ligger i Hyllie, med infart från Lindeborgsgatan. Här finns 88 odlingslotter, vardera på cirka 100 kvm.

Odlingsområdet beskrivs av kolonisterna som ett tryggt område med god stämning, där de flesta känner varandra väl. Lindeborg anses välskött och många av kolonisterna har uttryckt stor glädje och stolthet över sitt odlingsområde. De flesta lotter har en storlek på cirka 100 kvm.

Inom odlingsområdet finns tillgång till vatten, utomhustoalett och container. Parkeringsplats finns intill odlingsområdet.

Karta Lindeborgs odlingsområde (pdf, 770.7 kB)

Byggregler (pdf, 720.4 kB)

Senast ändrad: 2019-03-19 08:39