Mossagården

Mossagården vindskydd

Mossagården hör med sina totalt 153 odlingslotter till våra största odlingsområden. Området ligger i Limhamn, med infart från Elinelundsvägen. Odlingsområdet är beläget strax intill Mossängens trädgårdskoloniområde.

Kolonisterna på Mossagården beskriver området som trevligt, med ett myller av människor. De flesta odlingslotter har en storlek på cirka 100 kvm.

På området finns tillgång till vatten, utomhustoalett och container för trädgårdsavfall. Parkeringsplats finns intill odlingsområdet.

Senast ändrad: 2019-04-08 13:49