Vintrie

Dahlia

Vintrie odlingslottsområde anlades år 2012. Här finns 36 aktiva odlingslotter av varierande storlek, från 50 till 100 kvm.

Eftersom det finns en strävan att minska byggnation på odlingslotter inom villaområden får inga vindskydd uppföras.

Odlingsområdet är inhägnat med stängsel. Kolonisterna har tillgång till vatten och container. Toalett finns på området.

Karta Vintrie odlingsområde (pdf, 556.1 kB)
Byggregler (pdf, 460.8 kB)

Senast ändrad: 2018-11-05 15:27