Temaodlingar

Malmö stad vill erbjuda Malmöborna odling på olika teman och utveckla möjligheter till nya, annorlunda former av odling.

2011 anlades druvodlingen på Almåsa, stadens första temaodling. 2014 startade ambulerande odling i form av flyttbara odlingslådor i Västra Hamnen. Temaodlingarna kommer att utvecklas för att kunna utgöra ett bra alternativ till den vanliga odlingslotten.

Senast ändrad: 2018-06-20 11:23