Druvodling på Almåsa

Druvodlingen, som startade 2011, ligger i utkanten av Almåsa koloniområde i sluttningen ned mot Sege å. Odlingen är ekologisk, endast bekämpningsmedel godkänt av Naturvårdsverket är tillåtet.

Druvodlingen är 1413 kvm stor och består av 26 rader med 16, 15 eller 12 druvrankor. Sammanlagt finns 377 rankor av 4 olika sorter: blå druvorna Rondo och Regent, gröna druvorna Solaris och Phoenix.

Raderna är utrustade med stolpar och spaljé av stålvajer och hyrs radvis, dock max 2 rader/kolonist. När avtal tecknats nollställs köpoängen och det finns då möjlighet att köa för ytterligare en rad. Kösystemet till odlingen är samma som för vanliga odlingslotter.

På odlingsområdet, som är låst och inhägnat, finns förråd, toalett, kompostlåda och indraget vatten.

En ideell förening finns för de kolonister som odlar druvor på Almåsa. Medlemskapet är frivilligt och föreningen tar själv ut en årlig medlemsavgift.

Karta Almåsa druvodling (pdf, 198.8 kB)

Byggregler (pdf, 299.9 kB)

Senast ändrad: 2019-03-26 09:26