$left
$middle

Har du en bra utställningsidé?

Har du en bra utställningsidé? Eller kanske en färdig utställning som du tror skulle passa på Malmö Museer?

Vi har tagit fram en mall som hjälper dig som förslagsställare att formulera vad vi behöver veta för att kunna ta ställning till ditt förslag.

sv