Änghagens förskola

På Änghagen arbetar vi utifrån den nya reviderade läroplanen genom att stimulera barnens lek, skapande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi prioriterar utevistelse och att vara ute varje dag oavsett väder.

Besök oss

Om du som vårdnadshavare önskar besöka förskolan går det bra att kontakta Änghagens förste förskollärare.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 31 januari 2022
  • 11 maj 2022

Kontakta oss

Laban: 0708-70 84 08
Labolina: 0708-70 84 12

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A