Äppelrosens förskola

Äppelrosens förskola ligger centralt i Rosengård. Vi har nära till områdets parker och goda bussförbindelser binder ihop oss med Malmö och det som staden har att erbjuda barnen.

Om förskolan

Förskolans barngrupper fördelas på fem avdelningar. Tre avdelningar för de yngre barnen och två för de äldre. På varje avdelning har vi fyra olika basmiljöer, där kan barnen hålla på med bygg och konstruktion, skapa i ateljén eller bara vara i läs- och hemvrån. Våra miljöer har skapats och förändras utifrån barnens ålder och intresse. Förskolan har en stor gård med möjligheter till aktiva lekar och utforskning i naturen.

Utbildning i förskolan

Förskolans avdelningar arbetar utifrån temat ”Livet i Malmö” och värdeordet ”Gemenskap”. Vi jobbar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar och lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga.
Förskolans utbildning och undervisning utgår ifrån värdeordet ”Gemenskap” där förskolan arbetar mot att barnen:
- i förskolans utbildning får vara en del i en demokratisk gemenskap där alla är lika mycket värda.
- får leka tillsammans med andra.
- möter pedagogiska miljöer som inbjuder till gemenskap och som är undersöknings -och utforskningsbara inom -och utomhus.
- i gemenskap med andra får lära och utforska.
- i gemenskap med andra har rätt till att bli förstådd och förstå andra.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.15 och då samlas vi på en avdelning. Klockan 8.00 serveras en varierad frukost på respektive avdelning. Efter frukosten leker barnen tills klockan blir 9.00 då avdelningarnas planerade aktiviteter startar.

Vid 11.15-11.30 serveras det lunch på avdelningarna. Efter lunch vilar de yngre barnen medan de äldre barnen har en stund av nedvarvning med aktiviteter i lugnare tempo.

Omkring 14.15 äter barnen mellanmål. Efter mellanmålet leker vi tills det är dags att bli hämtad och gå hem för dagen. Senare på eftermiddagen samlas vi allihop på en och samma avdelning, förskolan stänger 17.30.

Introduktion och inskolning

På Äppelrosens är föräldrarna aktiva tillsammans med barnen under inskolningen. Du är med som förälder och vägleder ditt barn in i förskolans värld och i de vardagliga situationer barnet möter på förskolan. Målet är att du som förälder efter inskolningen ska ha en bra insyn i hela utbildningen och veta vad ditt barn får uppleva på förskolan samt att du ska ha lärt känna pedagoger och barn på avdelningen. Inskolningen brukar ta cirka två veckor och det är bra att du räknar med att vara med hela dagar den första tiden.

Kommunikation med vårdnadshavare

Förskolan erbjuder ett föräldramöte under året där avdelningarna delar med sig av sitt arbete. Vi bjuder även in till drop-in en gång varje termin där ni får en till möjlighet att besöka ert barns avdelning. En gång om året bjuds ni även in till ett lärandesamtal där barnets utveckling och lärande är i fokus. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Monika Prsa eller förste förskollärare Cristina Reventa. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 22 och 23 november 2023

Våra avdelningar

Älgen: 0734-33 98 66
Björnen: 0723-85 20 34
Ugglan: 0708-25 63 84
Ekorren: 0733-02 99 37
Haren: 0733-02 99 43

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv