Ärtans förskola

Ärtans förskola slog upp portarna i augusti 2022. Här möts du av ljusa, harmoniska och genomtänkta lokaler. Förskolan har sex avdelningar, fyra för barn 1-4 år och två för barn 4-6 år.

Om förskolan

På vår förskola finns miljöer som är lustfyllda och bjuder in till att utforska, uppleva och undersöka, både inne och ute. Varje avdelning erbjuder fyra olika basmiljöer: Ateljé, rollek, bygg- och konstruktion samt språk. Vi har flera gemensamma utrymmen: Bibliotek, ateljé, vattenrum, dramarum och dansrum. Utomhusmiljön är väl genomtänkt med flera mötesplatser som bjuder in till lek, och där magi kan uppstå!

Utbildning i förskolan

Vi har ett tematiskt arbetssätt med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar in det barnen ger uttryck för och använder detta för att organisera och planera olika projekt. På avdelningarna levandegör vi projekten i miljöerna för att alla barn ska få möjlighet att delta på sina egna villkor, när de själva vill. Genom att vara nyfikna på det som barnen utforskar, kan pedagogerna stötta och utmana barnen. Det pedagogerna fångar upp i det spontana ligger till grund för att kunna erbjuda en planerad undervisning.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar alltid på en och samma öppningsavdelning. Klockan 8.00 serverar vi en varierad och näringsrik frukost. Efter frukosten går barnen till sina respektive tvillingavdelningar (Utforskarna, Upplevarna och Undersökarna). Där får de välja bland olika aktiviteter de vill göra eller i vilken miljö de vill vara i. Vid niotiden delar barn och pedagoger in sig i olika projektgrupper, inomhus eller utomhus. Någon gång under förmiddagen äter vi frukt tillsammans.

Vid klockan 11.00 serveras lunch på respektive avdelning. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen erbjuds lugna aktiviteter. Vid 14.00 äter vi mellanmål. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. 16.30 slår vi ihop alla avdelningar antingen stänger vi inomhus på stängningsavdelningen eller är utomhus.

Introduktion och inskolning

Vi förespråkar en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du är på förskolan tillsammans med ditt barn tills vi upplever att barnet är redo för att möta oss utan att du är med. Vi ser och lär av dig som känner barnet bäst, och tillsammans skapar vi en trygg plats där barnet kan utvecklas tillsammans med oss och andra barn. Introduktionens längd anpassas utifrån varje barns specifika behov och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Du kommer överens om tider med ansvarig pedagog.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om en öppen och nära kontakt med alla vårdnadshavare. Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som en viktig del i vårt arbete. Vi erbjuder också möten, drop-in och utvecklingssamtal flera gånger per år. Utöver det har vi ett samverkansråd där representanter från varje avdelning får möjlighet till delaktighet kring det som är aktuellt på förskolan just nu. Samverkansrådet träffas 1-2 gånger per termin tillsammans med ledning och pedagoger från förskolan.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Dalia Abdul Razeq. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fyra dagar per termin stänger förskolan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten.

Aktuella datum höstterminen 2023:

 • 28 augusti - stänger klockan 15.00
 • 6 september - stängt hela dagen
 • 25 september - stänger klockan 15.00
 • 23 oktober - stänger klockan 15.00
 • 20 november - stänger klockan 15.00
 • 23 november - stängt hela dagen
 • 18 december - stänger klockan 15.00

Aktuella datum vårterminen 2024:

 • 1 februari - stängt hela dagen
 • 12 februari - stänger klockan 15.00
 • 18 mars - stänger klockan 15.00
 • 22 april - stänger klockan 15.00
 • 25 april - stängt hela dagen
 • 20 maj - stänger klockan 15.00
 • 17 juni - stänger klockan 15.00

Våra avdelningar

Upplevarna 1: 0708-23 03 25
Upplevarna 2: 0708-23 42 69

Undersökarna 1: 0708-23 03 17
Undersökarna 2: 0708-23 42 33

Utforskarna 1: 0708-23 03 14
Utforskarna 2: 0708-23 41 46

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv