Ärtans förskola

Ärtans förskola är en nybyggd förskola med start den 1 augusti 2022. Förskolan har plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar, fyra för barn 1-4 år och två för barn 4-6 år.

På Ärtans förskola får barnen möta inspirerande, tillåtande och tillgängliga miljöer. Inomhusmiljöerna är väl genomtänka med tydliga basmiljöer där vi strävar efter en likvärdighet. Tillsammans med nyfikna vuxna får barnen utforska de pedagogiska miljöerna med ett rikt och varierat material. Vi utgår från ett tematiskt arbetssätt där barns intresse och hypoteser ligger till grund för det projekterande arbetet på avdelningen. Våra ateljéristor bjuder in barn och pedagoger till ateljéverksamhet eller kommer ut till avdelningen och är delaktiga i arbetet med att skapa miljöer som inbjuder till fantasifullt skapande. Barnen ges möjlighet att påverka sin vardag och uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. 

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling 2022:

  • 1 augusti
  • 15 september


Kontakta oss


Utbildningsområde D

Utbildningsområde D