$left
$middle

Odlingslotter

Ett odlingslottsområde är ett område utan stugor där du arrenderar en liten bit mark och kan odla frukt, bär, blommor och grönsaker samt har möjlighet att hålla kompost.

Registrering och intresseanmälan

Här kan du registrera dig i Malmö stads kö för odlingslotter. Du kan också söka efter och skicka in intresseanmälan på de odlingslotter du kan tänka dig att hyra. Logga in i e-tjänsten minst en gång per år för att hålla ditt konto aktivt.

Har du vindskydd?

Är du en av dem som har vindskydd på ett odlingsområde där sådana är tillåtna? Tänk på att det max får vara 1,20 meter högt!

Alla Malmös odlingslotter är besiktigade i sommar

Under sommaren har vi haft möjligheten att besiktiga samtliga odlingslotter, cirka 1800. Därefter är det en del av er odlare som fått hem ett besiktningsprotokoll med post. I brevet fanns det felaktiga information om att vi kommer att åtgärda anmärkningarna på odlarens bekostnad om inte det har åtgärdats i tid.

sv