Ärtgårdens förskola

Ärtgårdens förskola ligger i ett lugnt och relativt bilfritt område med närhet till ett flertal grönområden. Vi har en fantastisk utemiljö, med gamla fruktträd och mycket grönska, då gården ursprungligen varit en del av det angränsande koloniområdet.

På Ärtgårdens förskola finns det ca 110 barn fördelat på sex avdelningar, varav tre är för yngre barn (ca 1-3 år) och tre är för äldre barn (ca 3-5 år). Från och med HT 2018 kommer fördelningen vara två avdelningar för de äldre barnen (ca 4-5 år) och fyra avdelningar för de yngre barnen (1-3 år). Alla barn har tillgång till gemensamma utrymmen i form av förskolebibliotek och ateljé.

Ärtgårdens förskola är en Övningsförskola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal förkollärarstudenter varje år i samarbete med Malmö högskola.

Ärtgårdens förskola praktiserar föräldraaktiv inskolning, det innebär att föräldrarna är med hela dagar, kl 9-15 ca tre dagar.

 

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2020 är 27/1 och 8/6. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Blixten 073-4194506
Droppen
073-4194503

Molnet 073-4194505

Månen 073-4194504

Solen 073-4194501

Stjärnan 073-4194502

Köket 040-344529

Förskolans sidor

Senast ändrad: 2020-04-03 09:34