Småhustomter

I Malmö stad är det fastighets- och gatukontoret som administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. 
Här hittar du lediga tomter, ställer dig i tomtkö, följer dina ärenden och får svar på vanliga frågor om tomtkön.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig till Malmö stads tomtkö och betala köavgift.

Grön=Ledig  Gul=Reserverad  Grå=Kommande tomtområde

Släppta tomter

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 3 & 4 
Intresseanmälan fram till 25/11

Område: Söder

Kommande tomtområde

Tänk på att detta är ungefärliga tider och inga exakta datum.

Område öster om Gamla Borrebackevägen, Västra Klagstorp
(2018, 1 tomt)

Område: Väster

Nummertolvsvägen (tidigast 2021, 3 tomter)

Område: Öster

Senast ändrad: 2018-11-26 15:39