Arbete mot våldsbejakande extremism

vägkorsning

Kommunens uppgift och prioritering är att förebygga att personer  radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism. När det inte lyckas finns flera ingångar i staden för att arbeta med grupper och individer som riskerar skada sig själv eller andra.

Kommunens ansvar för förebyggande insatser gäller för personer upp till 18 år, och i vissa fall upp till 21 år.

Då en person gått över gränsen till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen och i vissa fall säkerhetspolisen som ansvarar för brottsbekämpning. Personer som vill lämna ett liv i kriminalitet kan få stöd av konsultationsteamet för avhoppare inom Plattform Malmö, Malmö stad.

Följande insatser/projekt/organisation finns till stöd inom Malmö stad för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism:


Senast ändrad: 2017-10-10 15:29