Solguiden

Ta tillvara på solens strålar du med! Med hjälp av solkartan kan du få svar på hur potentialen för solenergi ser ut på just din byggnad.

Klicka på din byggnad för att se hur mycket energi en solenergianläggning kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av byggnaden som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket energi som kan produceras under ett år.

Tänk på att beräkningarna ska ses som en uppskattning. Kartan är baserad på data från juni 2017, solpotentialen kan inte visas på fastigheter byggda efter mätningen.

Du behöver oftast inte söka bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på din fastighet. Ta kontakt med stadsbyggnadskontorets kunddisk om vad som gäller för din fastighet.

Solguiden har tagits fram med stöd från Energimyndigheten.

Malmö stads solguide

Senast ändrad: 2019-01-15 14:49