$left
$middle

Villkor och regler för boendeparkering

För att få boendeparkeringstillstånd för ditt fordon är det flera villkor som behöver uppfyllas och regler som ska följas. Det finns också boende inom ett område som inte kan få ett boendeparkeringstillstånd.

Boendeparkering innebär att du får parkera för en rabatterad taxa på gatumark inom det boendeparkeringsområde där du är folkbokförd. Du betalar en mindre summa per dygn i stället för per timme för din parkering och har möjlighet att parkera ditt fordon en längre tid på samma plats än besökare.

I oktober 2023 införs två nya områden för boendeparkering:

  • Segevång (Boende-11) – från och med 9 oktober 2023.
  • Johanneslust (Boende-12) – från och med 31 oktober 2023.

Om du bor på en giltig adress inom dessa områden kan du ansöka om boendeparkering tidigast en månad innan införandet via vår e-tjänst.

Villkor som ska uppfyllas för boendeparkering

Du och ditt fordon måste uppfylla villkoren nedanför för att kunna få ett giltigt boendeparkeringstillstånd.

Regler för dig med boendeparkering

Följande regler gäller för boendeparkering. Följer du inte reglerna kan det innebära att du får en parkeringsanmärkning och får betala en felparkeringsavgift.

Fordon du inte får boendeparkering för

Vissa kan inte få boendeparkering i ett område

Du har inte möjlighet att få boendeparkering om du bor i en fastighet som enligt bygglov ska anordna p-platser i överensstämmelse med parkeringsnormen.

Då är det fastighetsägarens ansvar att ordna parkeringsplats, antingen på tomten eller i garage. Detta står i plan- och bygglagen.

Om inte din fastighetsägare kan hjälpa dig med parkering rekommenderar vi dig att kontakta ett av parkeringsbolagen som är verksamma i Malmö:

Kontakta oss

sv