$left
$middle

MC- och mopedparkering

För MC-parkeringar på gatumark gäller samma regler och avgifter som för övriga parkeringar i området. För moped måste du tänka på vilken mopedklass du kör när du ska parkera.

MC-parkering

Betalning vid avgiftsbelagd MC-parkering

Du använder Malmö stads parkeringsautomater eller en mobilapp för att betala för din parkering.

Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta, men tänk på att du ska betala avgiften per fordon.

Moped

Klass I-mopeder

För tvåhjuliga mopeder i klass I (även kallade EU-mopeder) gäller samma parkeringsregler som för motorcyklar.

Mopeder med fler hjul

Mopeder med fler hjul (till exempel mopedbilar) ska du parkera enligt de regler som gäller för till exempel bilister.

Du kan inte parkera på parkeringsplatser reserverade för andra fordonstyper

Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper. Du får till exempel inte parkera på en parkering som är markerad med en personbilssymbol, och inte heller på MC-parkering.

Klass II-mopeder

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står "ej moped".

Parkeringsplatser med p-skiva

För parkering på parkeringsplatser med p-skiva gäller samma tidsbegränsning som för övriga fordon. Dock behöver p-skivan inte finnas på motorcykeln eller mopeden då p-vakterna har andra sätt att kontrollera att tidsbegränsning efterlevs.

Kontakta oss

sv