$left
$middle

Ledsagarservice

Du som på grund av funktionshinder eller andra skäl möter svårigheter vardagen, eller äldre personer som behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan beviljas ledsagning.

Ledsagarservice ska fungerar som ett personligt stöd för dig.

Du kan beviljas ledsagning ett par timmar för att till exempel:

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner

Ledsagning kan även beviljas vid ett specifikt tillfälle, till exempel utflykter och resor.

Så här ansöker du

Du ansöker om ledsagarservice hos biståndshandläggaren i stadsområdet där du bor. Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen eller om insats enlig LSS och kallas bistånd.

Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ledsagarservice eller kontaktperson?

Om du vill ha stöd eller bryta isolering i hemmet kan du istället ansöka om kontaktperson.

sv