$left
$middle

Akut reparation av hjälpmedel under jourtid

Du kan göra en felanmälan på vissa hjälpmedel för att få akut reparation under vår jourtid på helgfria lördagar
klockan 08.00-14.00.

Tänk på att någon behöver vara hemma hela tiden då teknikerna är på plats för att utföra reparationen. Teknikerna kan inte hjälpa till om personen med hjälpmedel exempelvis behöver hjälp vid förflyttning.

Hjälpmedel som kan åtgärdas under jourtid

Under jourtiden åtgärdas endast nedanstående hjälpmedel och under vissa förutsättningar som du kan läsa mer om nedan.

Gör en felanmälan av hjälpmedel som behöver en akut reparation

Telefon: 040-34 75 00.

Telefon- och jourtid för akuta reparationer: helgfria lördagar 08.00-14.00.

Kom ihåg

Följ instruktionerna för det hjälpmedel som berörs före felanmälan som är akut.

Du kan boka in icke-akuta reparationer av hjälpmedel. Mer information: Reparation och service av hjälpmedel - Malmö stad (malmo.se)