Akut reparation av hjälpmedel under jourtid

Du kan göra en felanmälan på vissa hjälpmedel för att få akut reparation under vår jourtid.

Tänk på att någon behöver vara hemma hela tiden då teknikerna är på plats för att utföra reparationen. Teknikerna kan inte hjälpa till om personen med hjälpmedel exempelvis behöver hjälp vid förflyttning.

Hjälpmedel som kan åtgärdas under jourtid

Under jourtiden åtgärdas endast nedanstående hjälpmedel och under vissa förutsättningar som du kan läsa mer om nedan.

Gör en felanmälan av hjälpmedel

Telefon: 040-34 75 00.

Telefontid: vardagar klockan 16.00–22.00 och helg/helgdag klockan 08.00–22.00.