$left
$middle

Dagverksamhet för personer 66-75 år med demenssjukdom

Club Ängdala är en verksamhet för dig som är 67–75 år och har en demenssjukdom.

På Club Ängdala erbjuds du att träffa andra och göra aktiviteter utifrån dina intressen och förutsättningar. Dagverksamheten ger stöd i att bibehålla dina psykiska och fysiska förmågor, så långt det är möjligt.

Att besöka Club Ängdala kan vara ett första stöd, ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Ansök om plats

För att delta i Club Ängdalas aktiviteter krävs först ett biståndsbeslut för dagverksamhet. Därefter bedömer verksamheten om det är det stöd som passar bäst utifrån dina behov. Du betalar en avgift för att delta samt avgift för måltider.

Har du frågor om ansökan?

Efter du skickat din ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om dagverksamhet och vill överklaga beslutet?