Allmän förskola

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Den allmänna förskolan kan kombineras med placering i familjedaghem.

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola.

Avgift

Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år. Avgiften blir då reducerad under terminerna, under juni och juli betalas full avgift.

Byta från allmän till vanlig förskoleplats

Om ditt barn har plats i allmän förskola men du vill byta till plats i vanlig förskola måste du lämna in en ansökan på vanligt vis.

Läsår och lov

För den allmänna förskolan gäller samma lovdagar som för grundskolan. Till exempel så är det ingen allmän förskola under sommarlovet. Det går bra att fortsätta ha ditt barn i förskolan även under sommaren, men då betalar du en avgift för platsen.

Läs mer