Familjedaghem

Familjedaghem vänder sig till barn mellan 1–5 år. I ett familjedaghem tar en eller flera dagbarnvårdare emot en grupp barn i sitt eget hem eller i annan lokal under den tid föräldrarna arbetar, studerar eller söker arbete.

Familjedaghemmen ingår i samlingsbegreppet pedagogisk omsorg, i skollagen och annan lagstiftning. Läroplanen för förskolan är vägledande, men inte styrande, för verksamheten.

Kommunala familjedaghem

Limhamns familjedaghem
Rektor:
Orlando Vallejos Reese
Telefon: 0734-35 24 70

Söderkullas familjedaghem
Telefon: 0768-52 77 98

Ansökan

Ansökan till familjedaghem görs via den vanliga förskolanmälan. I din anmälan uppger du familjedaghemmets namn som önskemål.

Barn som är placerade i familjedaghem erbjuds allmän förskola (15 timmar i veckan) från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Ansökan

För anmälan till ett fristående familjedaghem ska du kontakta familjedaghemmet direkt.