Stöd på finska i barnets förskola

Stöd på finska i barnets förskola

Du som är vårdnadshavare till ett barn med finsk anknytning kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och användande av det finska språket.

Förskoleförvaltningen erbjuder barn med finsk anknytning stöd i finska på deras respektive förskolor. Detta görs genom att en finsktalande pedagog kommer till förskolan där barnet går och stöttar barnet i dess språkliga och kulturella identitet.

Stödet kan sökas för barn inom de kommunala och fristående förskolorna samt pedagogisk omsorg i Malmö.

Ansökan

Du ansöker med blanketten:
Anmälan om ambulerande stöd för barn med finsk anknytning. (pdf, 74 kB)

Tänk på att blanketten för tillfället måste skrivas ut och fyllas i.

Ifylld blankett lämnas till den förskola/pedagogisk omsorg där ditt barn är placerat.