Källängens förskola

Illustration av hur Källängens förskola ska se ut utvändigt

I Malmös innerstad öppnade Källängens förskola den 14 mars 2022. Den nybyggda förskolan består av gemensamma ytor för barnen, så som två stora ateljéer med fantastisk takhöjd, ett rum för vattenlek och ett pedagogiskt kök med stor fönsterruta in till förskolans tillagningskök.

Gården är utformad med en trygg del med lek för de allra minsta nära förskolebyggnaden, en zon med öppna ytor och topografi samt en vild del med växtlighet och lekbuskage som ska ge möjlighet att samspela med naturen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 23 januari 2023
  • 24 april 2023

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Arbetsplatsträffar för pedagogerna på förskolan genomförs kl 16.30 vid sex tillfällen/år. Vi uppskattar om de föräldrar som har möjlighet hämtar tidigare dessa dagar. Har ni ingen möjlighet till tidig hämtning den dagen ombeds ni meddela pedagogerna en vecka innan. Datum under våren 15 mars, 21 april, 16 juni

Visning av förskolan

Är ni intresserade av att besöka förskolan kontakta förste förskollärare för att boka tid för visning asa.palm@malmo.se

Kontakta oss

Kvarnen: 0708-35 61 67
Bäcken: 0768-66 46 07
Ängen: 0768-71 53 46
Dammen: 0768-66 47 81
Möllan: 0768-71 54 07
Köket: 0723-97 03 04

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv