Kaptenens förskola

Kaptenens förskola öppnade i januari 2023 och är belägen i nybyggda lokaler intill Masttorget i Västra hamnen. Förskolan har åtta avdelningar fördelade på 5 våningsplan i ett hus med två gårdar. I närområdet finns tillgång till vackra miljöer, bibliotek och museum.

Om förskolan

Kaptenens lokaler är ljusa och rymliga med stora fönster. På bottenplan har förskolan gemensamma ytor med bibliotek, ateljé samt ett pedagogiskt kök. Förskolan har tillgång till två gårdar, en gård på markplan och en takgård. Gårdarna ger möjlighet till varierade aktiviteter för alla åldrar. Alla avdelningarna har ett utvecklat samarbete för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och trygghet för varje enskilt barn. Förskolan har en egen kock som lagar maten.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga.

De pedagogiska aktiviteterna organiseras så att barnen ges rikligt med tid, rum och material anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Digitalitet och delaktighet står i fokus i undervisningen, både inom- och utomhus.

En dag på förskolan

På morgonen öppnar förskolan på avdelningarna som finns på plan 2. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8:00 varje dag. Efter frukosten startar våra pedagogiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi frukt.

Vi äter en gemensam lunch ca klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen ges möjlighet till en lugn aktivitet till exempel sagostund. Vi äter mellanmål ca klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen.

Vid 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen eller utomhus på gården för gemensamma aktiviteter innan avsluta förskoledagen tillsammans.

Introduktion och inskolning

På vår förskola har vi så kallad föräldraaktiv inskolning. Med det menas att du som förälder är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under inskolningen. Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med varje dag den första tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Informationsbrev skickas ut kontinuerligt från varje avdelning.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 10 november 2023

Besöka förskolan

Visning av förskolan kommer att ske 23 oktober kl 10.00. Anmälan görs till biträdande rektor via mail. Kontaktuppgifter och adress finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Kapten Blåskägg: 0768-50 26 26
Kapten Black: 0768-50 26 35
Kapten Nalle Havsöga: 0768-50 26 36
Kapten Gullan Råskinn: 0768-50 26 38
Kapten Krok: 0768-50 27 67
Kapten Zoom: 0768-50 27 85
Kapten Långstrump: 0768-50 27 87
Kapten Sabeltand: 0768-50 28 22

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv