Tors förskola

Tors förskola ligger mitt i det expansiva Hyllievång. Närmiljön erbjuder fina grönområden med flera lekplatser. Hos oss har vi ett sagotematiskt arbetssätt där barnen dagligen får möta och utforska litteratur.

Om förskolan

Förskolan har fina, fräscha lokaler med fem avdelningar. På bottenplan finns två avdelningar med plats för de yngsta barnen samt en avdelning med fokus på utepedagogik. På andra våningen finns avdelningarna för de äldre barnen och en gemensam lokal där barnen erbjuds skapande i ateljé och mysiga lässtunder i förskolans bibliotek.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utgår från en saga och dess karaktärer. Det sagotematiska arbetet och fokus på språkutveckling bidrar till att fånga barnens intressen. Barnen möter böcker i olika lärmiljöer och utvecklar språket genom högläsningsstunder, utforskande, lek och estetiska uttryckssätt. Det väcker lust till läsning och blir en positiv upplevelse. Vi erbjuder digitala verktyg som bidrar till lärande och meningsskapande – som att utforska insekter, göra film eller simma i ett projicerat hav!

En dag på förskolan

Fram till frukost välkomnas barnen på en av förskolans avdelningar. Klockan 8 serverar vi frukost. Efter frukost börjar dagen med samling och sedan planerad undervisning i mindre grupper utifrån det sagotematiska arbetssättet. Sagans karaktärer finns med i den dagliga undervisningen och används för att erbjuda barnen olika utmaningar och uppdrag inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och värdegrundsfrågor.

Lunch serveras klockan 11. Efter lunchen har barnen vila. De barn som inte sover erbjuds lugna aktiviteter. Efter vila erbjuds barnen olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Mellanmål serveras klockan 14. Efter mellanmål fortsätter utbildningen med aktiviteter både inomhus och utomhus.

Introduktion och inskolning

Vi bjuder in vårdnadshavare till ett inskolningssamtal innan barnet börjar på förskolan. Då får vi tillfälle att lära känna varandra och berätta mer om förskola. Inskolningen brukar pågå 1–2 veckor, men barn har olika behov och ibland kan inskolningen därför ta längre eller kortare tid. Vår utgångspunkt är att alltid vara lyhörda för varje enskilt barns behov. 6-8 veckor efter inskolningen, när alla intryck har mognat, bjuder vi in vårdnadshavare till ett uppföljningssamtal där vi pratar om hur barn och vårdnadshavare upplever den första tiden på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två föräldramöten per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Ett av dessa sker i form av ett ”drop in”. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och skickar även information via mail. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Utvecklingssamtalen är fördelade över året och erbjuds i månaderna kring barnets födelsedag.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Kerstin Skorup. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 22 september 2023
  • 23 oktober 2023

Våra avdelningar

Blixt: 0706-92 42 92
Sand: 0721-85 00 32
Sol: 0721-85 00 33
Vind: 0723-92 39 01
Vatten: 0723-92 38 98

Kök: 0723-92 38 97

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv