Ubåtens förskola

Ubåtens förskola är en nybyggd förskola vid Einar Hansens esplanad i Varvsstaden. Intill förskolan byggs det en grundskola parallellt.

Vi vill skapa en förskola för alla barn, där vardagen genomsyras av lust, glädje och gemenskap. Leken och språket står i fokus, där barnen får utforska och uppleva med alla sina sinnen och använda hela sin kropp.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö och omvärld där natur, hälsa och miljö är viktiga delar.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 2 september 2022
  • 21 november 2022

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Visning av förskolan

Öppen visning av förskolan torsdagen 10 november kl 10.00.
Övriga visningar sker i överenskommelse med vårdnadshavare som blivit erbjuden plats eller tackat ja till plats på förskolan.

Kontakta oss

Sjöbjörnen: 0766-26 05 62
Bävern: 0766-26 05 54
Sälen: 0766-23 99 98
Delfinen: 0766-26 02 29
Hajen: 0766-23 99 55
Kök: 0732-33 45 73

Namnen på våra avdelningar är tagna efter ubåtar som tillverkats på Kockums.

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv